Vi holder åpent i hele sommer! | Bestill for 1000 kr eller mer og få gratis signeringssett fra Hahnemühle

Sortér etter
Categories: ,

Havnekart

kr 315kr 1,300 inkl. mva
Kartverkets havnekart består av 45 sjøkart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000. De dekker havner og innseilinger langs norskekysten. En del havnekart har spesialer i større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann. Kartene i havnekartserien er offisielle norske sjøkart og gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene. Med et Print on Demand-kart får du et sjøkart oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Sjøkartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Kartene kan også brukes til dekor og interiør. Mål på kartene er ca. 125 x 90 cm. Se oversikt over kartblad og finn kartnummer på norgeskart.no (åpnes i ny fane).
kr 315kr 1,300 inkl. mva
Categories: ,

Hovedkart (sjø)

kr 315kr 1,300 inkl. mva
Kartverkets hovedkartserie dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense-Jakobselv. Hovedkartene består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få unntak). De er ofte utstyrt med kartutsnitt (spesialer) i større målestokker over trange farvann og havner. Hovedkartserien er først og fremst et navigasjonskart for kyststrøkene. Kartene i hovedkartserien er offisielle norske sjøkart og brukes til navigering i kyststrøk. Med et Print on Demand-kart får du et sjøkart oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Sjøkartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Kartene kan også brukes til dekor og interiør. Mål på kartene er ca. 125 x 90 cm. Se oversikt over kartblad og finn kartnummer på norgeskart.no (åpnes i ny fane).
kr 315kr 1,300 inkl. mva
Categories: ,

Kystkart

kr 315kr 1,300 inkl. mva
Kartverkets kystkart består av 12 kart i målestokk fra 1:200 000 til 1:350 000. Kartserien dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kartene i kystkartserien er offisielle norske sjøkart og gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene. Med et Print on Demand-kart får du et sjøkart oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Sjøkartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Kartene kan også brukes til dekor og interiør. Mål på kartene er ca. 125 x 90 cm. Se oversikt over kartblad og finn kartnummer på norgeskart.no (åpnes i ny fane).
kr 315kr 1,300 inkl. mva
Categories: ,

Norge 1:50000 (landkart)

kr 315kr 1,300 inkl. mva
Norge 1:50000 (land) er landest topografiske hovedkartserie. Kartene inneholder bebyggelse, høydekurver, skog, dyrka mark, kystkontur, elver, bekker, vann, myr, breer, veier, stier, jernbaner, flyplasser, kommunegrenser, verneområder og detaljert dybde- og navigasjonsinformasjon hentet fra sjøkartene. Kartserien dekker fastlands-Norge med 405 kartblad. Norge 1:50 000-kartene er lettleste og hjelper deg både å planlegge turen og å finne fram i terrenget. De har rutenett på 1 km x 1 km, og egner seg godt sammen med GPS-mottaker. Kartene egner seg også godt til interiør og dekor. Mål på kartene er ca. 125 x 90 cm. Se oversikt over kartblad og finn kartnummer på norgeskart.no (åpnes i ny fane).
kr 315kr 1,300 inkl. mva
Categories: ,

Overseilingskart

kr 315kr 1,300 inkl. mva
Kartverkets overseilingskart består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000. Serien består av sjøkart som dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis. Kartene inngår i internasjonale kartserier i regi av the International Hydrographic Organization (IHO) og har også internasjonale (INT) kartnummer. Kartene i overseilingskartserien er offisielle norske sjøkart og gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene. Med et Print on Demand-kart får du et sjøkart oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Sjøkartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Kartene kan også brukes til dekor og interiør. Mål på kartene er ca. 125 x 90 cm. Se oversikt over kartblad og finn kartnummer på norgeskart.no (åpnes i ny fane).
kr 315kr 1,300 inkl. mva
Categories: ,

Svalbardkart (sjø)

kr 315kr 1,300 inkl. mva
Kartverkets Svalbardkart (sjø) for Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 sjøkart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000. Mange er utstyrt med kartutsnitt (spesialer) i større målestokker over trange farvann og havner. Svalbardkartene er først og fremst navigasjonskart for kystnære polare strøk. Topografien i sjøkartene er hentet fra Norsk Polarinstitutt. Vær oppmerksom på at deler av Svalbard er enda ikke dekket av hovedkartserien. Det henvises derfor til Overseilingskartene 505 og 507 i målestokk 1:700 000 for fullstendig dekning. Svalbardkart (sjø) er offisielle norske sjøkart og gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene. Med et Print on Demand-kart får du et sjøkart oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Sjøkartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Kartene kan også brukes til dekor og interiør. Mål på kartene er ca. 125 x 90 cm. Se alle kartblad og finn kartnummer på norgeskart.no (åpnes i ny fane).
kr 315kr 1,300 inkl. mva
Back to Top

Søk etter produkt

Produktet har blitt lagt til handlekurv