Hvilke filtyper kan jeg sende til print?

 

Fineartprint kan motta filtypene TIFF, JPEG og PNG. (Vi kan også ta imot andre filtyper, men bestilling kan da ikke gjøres via nettside). Dersom du ikke redigerer bildene selv, sender du enkelt og greit bildefilene slik de er. Dersom du bruker Lightroom eller Photoshop, så les gjerne resten av denne teksten:

Epsons storformatprintere printer bildefiler med en faktisk oppløsning på 360 DPI (dots per inch). Den kan også printe i 720 DPI, dersom oppløsningen på originalfil er stor nok til dette. Om du ikke bruker et digitalt mellomformatkamera med svært høy oppløsning, betyr det at bildefilene som skal printes på en Epson-printer i de fleste tilfeller må oppskaleres. Best resultat får du om du gjør dette selv når du eksporterer bildet fra Lightroom eller Photoshop. Det er to grunner til dette. Den ene er at disse programmene oppskalerer bildefilene på en bedre måte enn det printerdriveren klarer. Den andre grunnen er at oppskarpingen du gjør når du eksporterer bildet blir tilpasset størrelsen bildet skal ha.

Hvor stort print tåler bildefilen? Dette er det ikke noe fasitsvar på. Jeg har printet iPhone-bilder i store formater og det har sett bra ut. Ta kontakt om du er i tvil.

Den vanligste feilen folk gjør er å skarpe opp bildet for mye i Lightroom eller Photoshop. Om du skarper opp hele eller deler av bildet, så gjør det forsiktig. Spesielt dersom bildet skal printes stort.

Dersom du er usikker på hvordan du skal eksportere bildet slik jeg beskriver under, så blir resultatet sannsynligvis uansett bra om du bare sender meg fil slik den er, eller du gjør det på den måten du er vant til. Jo større print du skal ha, jo viktigere er det å optimalisere fil.

 

Eksport av bildefil fra Lightroom:

Merk bilde og velg Export

File settings:
Image format: TIFF
Compression: None
Color Space: ProPhoto RGB
Bit Depth: 16 bits/Component

Image Sizing:
Sett størrelse på bildet slik det skal printes (høyde – bredde)
Resolution: 300 pixels per inch (200 Pixels/Inch for bilder større enn 40×60 cm)

Output Sharpening:
Sharpen: Velg Glossy (glossy og halvmatte papirer) eller Matte (matt) etter hvilket papir du skal printe på.
Amount: Standard (i de aller fleste tilfeller – vær forsiktig med å skarpe opp bildet i Lightroom/Photoshop før eksport.

 

Eksport av bildefil fra Photoshop (CS6 eller nyere):

Image – Image Size
Huk av for Constrain Proportions
Huk av for Resample Image: Velg «Bicubic Automatic»
Sett Resolution: 300 Pixels/Inch (200 Pixels/Inch for bilder større enn 40×60 cm)
Sett høyde/bredde til ønsket format (cm)
File – Save as
Format: TIFF
Color: Huk av for ICC Profile: ProPhoto RGB

 

Eksport av bildefil fra Photoshop (CS5 eller eldre versjoner):

Image – Image Size
Huk av for Constrain Proportions
Sett høyde/bredde til ønsket format (cm)
Ta bort hake for «Resample Image»
Sett Resolution: 300 Pixels/Inch (200 Pixels/Inch for bilder større enn 40×60 cm)
Da ser du hvor stort originalbildet er I denne oppløsningen.
Dersom du skal printe bildet større enn original: Huk av for Resample Image:
Velg «Bicubic Smoother»
Dersom du skal printe bildet mindre enn original: Huk av for Resample Image:
Velg «Bicubic Sharper»
File – Save as
Format: TIFF
Color: Huk av for ICC Profile: ProPhoto RGB